Solidny Partner - Twój doradca w trudnych czasach

Strona główna »Zawieszenie działalności

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy

Od 20 września 2008 r. przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawieszać działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Źródło: INFOR

Autor: Dorota Wawrzeńczak

Dodano: 2009-01-21

Tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego ustaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym przedsiębiorca zgłosił zawieszenie działalności, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca zgłosił wznowienie działalności (art. 36a ust. 2 ustawy systemowej). W związku z tym prawo do zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń z powodu choroby i macierzyństwa w okresie zawieszenia działalności ZUS ustali dla przedsiębiorcy tak jak dla osób niezdolnych do pracy, ale po ustaniu zatrudnienia.

(?) Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą. W gminie zgłoszenie zawieszenia działalności złożyłem 23 grudnia 2008 r. Dlatego od 1 stycznia 2009 r. nie opłacam składek ZUS. 14 stycznia 2009 r. miałem wypadek i trafiłem do szpitala. Czy ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy? Składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacam od lipca 2007 r. Leczenie może potrwać nawet kilka miesięcy.

O prawo do zasiłku chorobowego może się Pan starać w ZUS pod warunkiem, że zwolnienie lekarskie otrzyma Pan najpóźniej 14. dnia po ustaniu ubezpieczenia i jeżeli będzie Pan chorował nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Ponieważ od stycznia 2009 r. zawiesił Pan działalność gospodarczą, nie ma Pan od tego miesiąca tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Tym samym prawo do zasiłku chorobowego ZUS będzie dla Pana ustalał tak jak dla osoby, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

ZUS przed wypłatą zasiłku chorobowego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej sprawdzi, czy:

• ma Pan ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

• kontynuuje Pan albo podejmie Pan inną działalność zarobkową, która jest równocześnie tytułem do obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby

• podlega Pan ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jeżeli spełni Pan jeden z tych warunków, to ZUS nie wypłaci Panu zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Janusz P. prowadzi działalność gospodarczą i ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ma wymagany okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy (90 dni), dlatego ma prawo do zasiłku chorobowego. Zachorował 8 stycznia 2009 r. Lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie do 5 lutego 2009 r. Pan Janusz zawiesił działalność od 1 lutego 2009 r. na okres 6 miesięcy. ZUS wypłaci mu zasiłek chorobowy za okres od 8 do 31 stycznia 2009 r. Natomiast od 1 do 5 lutego 2009 r. panu Januszowi nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego, gdy zwolnienie lekarskie lekarz wystawił Panu po 14 stycznia 2009 r., nawet jeżeli będzie Pan chorował nieprzerwanie przez 30 dni.

(?) W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2008 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2009 r. ponownie ją rozpocząłem i zgłosiłem się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W okresie od 6 do 20 stycznia 2009 r. byłem chory. Złożyłem zwolnienie lekarskie w ZUS, ale podobno zasiłek chorobowy mi nie przysługuje. Za krótko podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. Czy słusznie, przecież działalność gospodarczą prowadzę od lipca 2002 r. a w okresie listopad - grudzień 2008 r. tylko ją zawiesiłem?

Za okres od 6 do 20 stycznia 2009 r. nie ma Pan prawa do zasiłku chorobowego.

Okres zawieszenia działalności jest okresem przerwy w ubezpieczeniu chorobowym. Do celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego jest to taki sam okres, jakby Pan tę działalność zlikwidował, a następnie, po przerwie, rozpoczął na nowo. Tym samym po wznowieniu działalności gospodarczej prawo do zasiłku chorobowego ustala dla Pana ZUS tak jak dla osoby, która dopiero co rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Aby ZUS wypłacił Panu zasiłek chorobowy, musi mieć Pan co najmniej 90 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia chorobowego w okresie po wznowieniu działalności. W Pana przypadku okres ubezpieczenia chorobowego wynosi jedynie 5 dni. Okresu przed zawieszeniem działalności gospodarczej ZUS nie może uwzględnić, gdyż działalność zawiesił Pan na okres dłuższy niż 30 dni. Aby zliczyć do jednego okresu ubezpieczenia chorobowego okresy działalności gospodarczej przed i po zawieszeniu działalności, okres zawieszenia działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 30 dni. W Pana przypadku okres ten wynosi 61 dni. Tym samym uzyskał Pan prawidłową informację. ZUS nie wypłaci Panu zasiłku chorobowego, gdyż nie ma Pan do niego prawa.

(?) W grudniu 2008 r. zgłosiłem w gminie zawieszenie działalności gospodarczej i od stycznia 2009 r. nie opłacam składek. W okresie od 24 grudnia 2008 r. do 14 stycznia 2009 r. opiekowałem się chorym synem. Za cały okres dostarczyłem do ZUS zwolnienia lekarskie na syna. Jednak zasiłek opiekuńczy dostałem tylko za okres od 24 do 31 grudnia 2008 r. Dlaczego ZUS nie wypłacił mi zasiłku opiekuńczego za okres od 1 do 14 stycznia 2009 r.?

Prawo do zasiłku opiekuńczego ZUS słusznie ustalił i wypłacił Panu tylko za okres od 24 do 31 grudnia 2008 r. Nie ma Pan prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do ostatniego dnia miesiąca zawieszenia działalności.

ZUS nie wypłacił Panu zasiłku opiekuńczego za okres od 1 do 14 stycznia 2009 r., ponieważ ten okres zwolnienia lekarskiego na syna przypada po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (art. 32 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Prawo do zasiłku opiekuńczego na takich samych zasadach mają osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie i obowiązkowo, ale tylko w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Od 1 stycznia 2009 r. zawiesił Pan działalność gospodarczą. Dlatego od 1 stycznia nie podlega Pan ubezpieczeniu chorobowemu.

WAŻNE!

Przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego od pierwszego do ostatniego dnia zawieszenia działalności.

(?) Prowadzę działalność gospodarczą. Od 18 lipca 2008 r. jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Lekarz określił termin porodu na koniec lutego 2009 r. Chcę zawiesić działalność od 1 lutego 2009 r. na 6 miesięcy, ponieważ w tym czasie trudno będzie mi pogodzić pracę i opiekę nad dzieckiem. Czy jeżeli od 1 lutego 2009 r. zawieszę działalność gospodarczą, ZUS wypłaci mi zasiłek macierzyński?

Jeżeli zawiesi Pani działalność gospodarczą od 1 lutego 2009 r. i urodzi Pani dziecko w lutym 2009 r., to ZUS nie wypłaci Pani zasiłku macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie, która urodzi dziecko w trakcie ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkowo prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie - pracownicy, która urodziła dziecko. Chodzi o rozwiązanie umowy o pracę z powodu:

• ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo

• naruszenia przepisów prawa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zawieszenie działalności powoduje, że ustaje tytuł m.in. do ubezpieczenia chorobowego. Dlatego jeżeli w styczniu 2009 r. zgłosi Pani zawieszenie działalności gospodarczej, to od 1 lutego 2009 r. nie będzie Pani podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym urodzi Pani dziecko już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

WAŻNE!

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli urodzi dziecko po ustaniu tytułu ubezpieczenia, np. trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

• art. 36a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 13, art. 29, art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),

• art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095).

W najbliższych czasopismach: