Solidny Partner - Twój doradca w trudnych czasach

Strona główna »Wypowiedzenie zmieniające

Czy zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie choroby powoduje ponowne ustalenie podstawy wymiaru

W lipcu 2008 r. wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki pracy - wymiar czasu pracy z pełnego został obniżony do 1/2 etatu. Nowy wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika od 1 listopada 2008 r. Pracownik zachorował w październiku 2008 r. Dostarcza nam kolejne zwolnienia lekarskie. Jest to nieprzerwany okres niezdolności do pracy. Ostatnie zwolnienie lekarskie zostało wystawione do 20 listopada 2008 r. Czy w związku ze zmianą etatu powinniśmy od 1 listopada 2008 r. na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Autor: Edyta Pisarczyk

Dodano: 2008-12-05
Zmiana etatu w miesiącu następnym po zachorowaniu nie powoduje przeliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do końca nieprzerwanych kolejnych zwolnień od pracy powinni Państwo wypłacać pracownikowi wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w wysokości podstawy wymiaru obliczonej w październiku 2008 r.

UZASADNIENIE: W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca lub ZUS ustala na nowo. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zmianę był niezdolny do pracy.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącach następnych po powstaniu niezdolności do pracy (art. 40 ustawy zasiłkowej). W tym przypadku do końca nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownikowi należy wypłacać wynagrodzenie chorobowe, zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne w wysokości wcześniej ustalonej.

Tak jest w przypadku zatrudnionego u Państwa pracownika. Warunki pracy wypowiedzieli Państwo w lipcu 2008 r. Pracownik je przyjął, dlatego nowy wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od 1 listopada 2008 r. Pracownik zachorował w trakcie trwania wypowiedzenia - w październiku 2008 r., gdy wymiar jego czasu pracy wynosił jeszcze pełny etat (do 31 października). Wówczas wyliczyli Państwo podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego na podstawie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Nowy wymiar czasu pracy zaczął obowiązywać pracownika od 1 listopada 2008 r. - w trakcie choroby. Zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu następnym po miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Dlatego do końca trwania nieprzerwanej niezdolności do pracy orzeczonej kolejnymi zwolnieniami lekarskimi powinni Państwo wypłacać pracownikowi wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w wysokości ustalonej za jeden dzień choroby w październiku 2008 r.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona na pełny etat po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego we wrześniu 2008 r. zwróciła się do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu od 1 listopada 2008 r. Pracodawca wyraził zgodę na zmianę wymiaru czasu pracy od 1 listopada 2008 r. Do 31 października 2008 r. pracownica otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 4500 zł brutto. Natomiast od 1 listopada jej wynagrodzenie wynosi 2500 zł. Pracownica 21 października 2008 r. złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Okres niezdolności do pracy w związku z chorobą dziecka trwał nieprzerwanie od 21 października do 14 listopada 2008 r. Do ustalenia wysokości podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego pracodawca przyjął wcześniej ustaloną podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, ponieważ między kolejnymi okresami niezdolności do pracy przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Na podstawie tej samej podstawy wymiaru pracodawca powinien ustalić pracownicy kwotę zasiłku opiekuńczego za cały okres zwolnienia lekarskiego, ponieważ zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu następnym po powstaniu prawa do zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna:

• art. 36, art. 40 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

W najbliższych czasopismach: